นโยบายทางธุรกิจ (Business policy)

 1. นโยบายการคืนสินค้า
  ลูกค้าสามารถคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยที่สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ สินค้ายังไม่ได้ใช้งาน ป้ายสินค้าต้องไม่หลุดออกจากตัวสินค้าหรือเสียหาย และสินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิมรวมทั้งบรรจุภัณฑ์ พร้อมทั้งระบุหมายเลขการสั่งซื้อ หลังจากทางบริษัทฯ ได้รับสินค้าแล้วจะตรวจเช็คสินค้าเพื่อดำเนินการขั้นต่อไป
 2. เงื่อนไขการคืนสินค้า ทางบริษัทรับคืนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้

2.1 สินค้าชำรุดจากการจัดส่ง

2.2 สินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ บางส่วนของสินค้าสูญหาย สินค้าไม่ตรงตามที่โฆษณาไว้

2.3 หากสินค้าที่ส่งคืนอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ตามเงื่อนไขของการส่งคืนสินค้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืนสินค้า

2.4 กรณีสินค้าถูกตีกลับจากการปฏิเสธการรับสินค้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการจัดส่งสินค้า และทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้กับลูกค้าตามระยะเงื่อนไขการคืนสินค้า

2.5 ในกรณีที่ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น ภัยพิบัติจากธรรมชาติ การก่อการร้าย การชุมนุมทางการเมือง ฯลฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการจัดส่งสินค้า และทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้กับลูกค้า

2.6 สถานที่ส่งคืนสินค้า ต้องเป็นไปตามที่ระบุช่องทางการคืนเท่านั้น 

 • ขั้นตอนการคืนสินค้า

3.1 ลูกค้าส่งคำร้องขอ มายัง Email: [email protected] หรือ เบอร์โทร. Blanca: 0823168888, EB: 0823916888  

3.2 กรอกข้อมูลการคืนสินค้า พร้อมเเจ้งรายละเอียด

3.3 ส่งสินค้ากลับตามที่อยู่ด้านล่าง พร้อมแนบใบส่งสินค้า ใบกำกับภาษี หรือ ใบเสร็จรับเงิน

 1. ช่องทางการคืนสินค้า
  บริษัท มิสไทย กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด 37 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม 10310 เบอร์โทรศัพท์ Blanca: 0823168888, EB: 0823916888  
 2. การคืนเงิน

5.1 ชำระด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต – หากทางบริษัทฯ ได้รับสินค้าคืนแล้ว ทางเราจะดำเนินการทำเรื่องเพื่อส่งคืนเงินตามธนาคารเจ้าของบัตร ภายใน 15 วันทำการ และหลังจากนั้นจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารเจ้าของบัตรจะดำเนินเรื่องต่อภายใน 30 – 45 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารนั้น ๆ หรือตามรอบการตัดบัตรของเจ้าของบัตร

5.2 เก็บเงินปลายทาง หรือ Internet banking – บริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของท่านภายใน 15 วันทำการ ซึ่งชื่อบัญชีจะต้องตรงกับชื่อของผู้สั่งซื้อสินค้า หากชื่อไม่ตรงกันทางบริษัทฯ จะขอเอกสารสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของบัญชีและของผู้สั่งซื้อสินค้า โดยเซ็นต์กำกับยืนยันว่า ผู้สั่งซื้อสินค้ายินยอมให้คืนเงินต่างบัญชี

 

นโยบายการคืนเงิน

 1. ชำระด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต – หากทางบริษัทฯ ได้รับสินค้าคืนแล้วทางเราจะดำเนินการทำเรื่องเพื่อส่งคืนเงินตามธนาคารเจ้าของบัตร ภายใน 15 วันทำการและหลังจากนั้นจะขึ้นอยู่กับเงือนไขของธนาคารเจ้าของบัตรจะดำเนินเรื่องต่อภายใน 30 – 45 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารนั้น ๆ หรือตามรอบการตัดบัตรของเจ้าของบัตร
 2. เก็บเงินปลายทาง หรือ Internet banking – บริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของท่านภายใน 15 วันทำการ ซึ่งชื่อบัญชีจะต้องตรงกับชื่อของผู้สั่งซื้อสินค้า หากชื่อไม่ตรงกันทางบริษัทฯ จะขอเอกสารสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของบัญชีและของผู้สั่งซื้อสินค้า โดยเซ็นต์กำกับยืนยันว่า ผู้สั่งซื้อสินค้ายินยอมให้คืนเงินต่างบัญชี
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกในทุกกรณี
 4. สินค้าของบริษัทมีบริการจัดส่งฟรี ทั่วประเทศไทย โดยกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใช้เวลาในการจัดส่งสินค้า 10 – 15 วันทำการ ต่างจังหวัด 15 – 30 วันทำการ สำหรับสินค้า Made to order